Jordvärmepumpar i Härnösand

Jordvärmepumpar Härnösand

Installera jordvärme i Härnösand? – Vi installerar din jordvärmepump med snabb service & expertråd

SF Rör & Värme erbjuder försäljning av prisvärda jordvärmepumpar med professionell service & installation i Härnösand.

  • Många bostadsägare i Härnösand satsar på jordvärme och installerar jordvärmepumpar

Få offert på installation, service, eller byte av jordvärmepump

 

Installera jordvärme och anlägga jordvärmeslingor i Härnösand

Tekniken går ut på att utvinna energi från värmen som finns lagrad just under markytan. Det sker genom att man gräver ner en kollektorslinga som sedan transporterar värmen via en vätska i slangen in till pumpen som sedan värmer upp huset. 

Med jordvärme behöver du en större yta där slagen ska grävas ner och ordentligt markarbete behöver genomföras vid anläggningen. Det är just anläggningen av jordvärmeslingan som står för en stor del av kostnaden vid installation av jordvärme. 

SF Rör utför bland annat installation, service, försäljning och felsökning av jordvärmepumpar.  Vi erbjuder den senaste tekniken och nya material med vilka vi kan vi energieffektivisera din fastighet och med det sparar du pengar, samtidigt som du värnar om miljön.

Jordvärme kräver något större investering i början men långsiktigt är det ett både ekonomisk, miljövänligt och bekvämt sätt att värme upp bostaden eller fastigheten. När din installation av jordvärmepump har betalat av sig har du fortsatt mycket låga uppvärmningskostnader och en lösning som är bra för miljön.

Vi lägger upp våra projekt utifrån våra kunders behov, förutsättningar och önskan. Vi värdesätter bästa service, engagemang och kvalitet och lever efter dessa värden som riktlinjer för varje uppdrag.

Vi kan komma ut till er verksamhet, villa eller fritidshus och göra en komplett bedömning och lämnar offert.

SF Rör & Värme